Dodatni kriterijumi za odabir proizvoda u dm inkubatoru

Nakon uspešno završenog produžetka konkursa 09.12.2018. godine želimo da se srdačno zahvalimo svim učesnicima na podnetim prijavama.

Pored opštih uslova, kriterijuma i pravila, dodatni kriterijumi za odabir proizvoda u dm inkubatoru su sledeći:

 • Ocena poslovnih performansi PODNOSIOCA PRIJAVE (koje nose 10% ukupno predviđenih bodova):
  • Ekonomičnost (Meri se odnosom neto dobiti uvećane za iznos kamata sa ukupnim prihodom prema pokazateljima bilansa uspeha)
  • Profitabilnost (Meri se odnosom ukupnog prihoda i ukupnog rashoda prema pokazateljima iz bilansa uspeha za prethodnu godinu)

 

 • Ocena potencijala PROIZVODA (koje nose 90% ukupno predviđenih bodova):
  • Sadržaj domaćih sirovina (Predstavlja ukupni procenat sirovina proizvedenih u Srbiji sadržanih u proizvodu)
  • Sadržaj organske sirovine u proizvodu (Da li proizvod u sastavu ima organske sirovine?)
  • Potencijal tržišta, širina ciljne grupe (Širina potencijalne grupe kojoj proizvod može da bude interesantan? Kako se proizvod pozicionira u odnosu na nju i da li kao takav ima potencijala za celo tržište Srbije posmatrajući geografski?)
  • Vizuelni identitet (Stepen završenog pakovanja prilikom dostavljenog uzorka – opšti utisak u odnosu na grupu asortimana kojoj pripada)
  • Inovativnost (U kojoj meri se proizvod pozitivno izdvaja na tržištu – šta ga razlikuje u odnosu na referentne proizvode na tržištu Srbije?)
  • Potencijal za plasman na inostrana tržišta (Ocena kapaciteta proizvoda (i proizvođača) za plasman na širem geografskom području, odnosno na strana tržišta koji ocenjuju stručnjaci na polju asortimana iz dm drogerie markt)
  • Kvalitet prezentacije (Opšti utisak o proizvodu i načinu na koji je predstavljen)

 

Uzorci svih proizvoda koji su učestvovali u testiranju, a nisu ušli u dm inkubator biće uništeni do 31.12.2018. godine.